ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.อาคารสำหรับการสอบ
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา โปรดทราบ
ในการสอบทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดอาคารสำหรับการสอบ ดังนี้
อาคารแย้มชุติ :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A คือ อาคารฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย B คือ อาคารฝั่งคณะบริหารธุรกิจ

อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย G
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย I
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 2.เกรดเฉลี่ยในการกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ด่วนมาก)
นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีแต่ละภาคเรียน หากต้องการกู้ฯ ต่อ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

นักศึกษาเลื่อนชั้นปี "เมื่อผ่านเกรดเฉลี่ย 2.00 แล้ว แต่ละภาคเรียนต้องมีผลงานร่วมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า ภาคเรียนละ 18 ชั่วโมง"
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2557
 3.การประกาศผลรายวิชา(ด่วน)
สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานปลายทางในการรับข้อมูลผลการศึกษาจากคณะวิชา เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ดังนั้นการประกาศผลจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำวิชาและคณะวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยทั่วไปเกรดรายวิชาจะถูกประกาศหลังกำหนดประกาศผลสอบแล้วประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน ฯ   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2557
 4.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์
สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์ค่ะ นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใส่ข้อมูลรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน เป็นรหัสประจำตัวของนักศึกษาได้เลยค่ะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน ฯ   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2556
 5.ซิม ธนบุรี
โครงการ "ซิม ธนบุรี" ให้บริการ SMS เพื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย สะดวกและรวดเร็ว สำหรับผู้ใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายของ AIS (จีเอสเอ็มแอดวานซ์/วัน-ทู-คอล/จีเอสเอ็ม 1800) โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ SMS หรือลงทะเบียนผ่านเว็บทะเบียน (ซึ่งแสดงวิธีการสมัคร เมื่อนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ) บริการนี้ไม่เสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ***Free***
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 เมษายน 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19