<<< ดาวน์โหลดเอกสารใบคำร้องต่างๆ ได้ตรงนี้ >>>
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.อาคารสำหรับการสอบ
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา โปรดทราบ
ในการสอบทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดอาคารสำหรับการสอบ ดังนี้
อาคารแย้มชุติ :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A คือ อาคารฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย B คือ อาคารฝั่งคณะบริหารธุรกิจ

อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย G
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย I และห้อง I501 คือ ห้องประชุมชั้น 5 (ห้องประชุม ดร.อุดม เฟื่องฟุ้ง)

อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย L

ห้องจัดเลี้ยงและฝึกปฏิบัติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (Cafeteria, อาคารริมสระ(ตรงข้ามตำหนักพระเจ้าตากสินมหาราช)) :
ห้อง C 001

อาคารแย้มชุติ (ช่างอุตสาหกรรม) :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย S และ T และ โสตฯศุภชัย
อาคารแผนกช่างยนต์ (ช่างอุตสาหกรรม) :
คือ ห้อง โสตฯ ช.ย. และ ห้องแกนนำ
อาคารแผนกช่างสำรวจ (ช่างอุตสาหกรรม) :
คือ ห้องสำรวจชั้น 2
อาคารเรียนฝั่งพาณิชย์ (บริหารธุรกิจหมู่บ้านครู) :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย R
อาคารศุภชัย (ช่างอุตสาหกรรม) :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย Y
อาคารเทคโนการผลิต (ช่างอุตสาหกรรม) :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย M
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19