ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    B 105223201
(3) 2,
EXAM
  223204
(3) 1,
EXAM
  414211
(3) 2,
EXAM
007015
(3) 6,
EXAM
  414214
(3) 1,
EXAM
  412105
(3) 2,
EXAM
008000
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 1,
EXAM
     
008000
(3) 3,
EXAM
  202105
(3) 1,
EXAM
     
008009
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 2,
EXAM
     
201102
(3) 2,
EXAM
  284201
(3) 1,
EXAM
     
201103
(3) 1,
EXAM
  284211
(3) 1,
EXAM
     
202110
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 3,
EXAM
     
203112
(3) 1,
EXAM
  294206
(3) 1,
EXAM
     
203112
(3) 2,
EXAM
  312224
(3) 1,
EXAM
     
223201
(3) 1,
EXAM
  203114
(3) 1,
EXAM
     
007015
(3) 5,
EXAM
  411103
(3) 1,
EXAM
     
223206
(3) 1,
EXAM
  411105
(3) 1,
EXAM
     
223303
(3) 1,
EXAM
  008002
(3) 1,
EXAM
     
224207
(3) 1,
EXAM
  008002
(3) 2,
EXAM
     
244206
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 3,
EXAM
     
292202
(3) 1,
EXAM
         
331101
(3) 1,
EXAM
         
413212
(3) 1,
EXAM
         
412203
(3) 1,
EXAM
         
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19